Vad välter en IT-strategi

Vår IT-strategi har drygt sex år på nacken. Den kom till under en tid då bolaget hade helt andra utmaningar än idag; förutsättningarna var helt annorlunda.

Då hade vi haft några tuffa år bakom oss och var glada över att överhuvudtaget gå runt. Idag kan vi se tillbaka på en tid med ordentligt lönsamhet och kraftig tillväxt.

Då hade vi flera relativt olika verksamhetsområden; nätverksvideo var bara en av flera saker vi sysslade med. Idag är vi stenhårt fokuserade på videoverksamheten; resten av våra arbetsfält har genom åren ansats bort.

Då var vi under fyrahundra anställda fördelade på fåtalet platser. Idag närmar vi oss tusenvallen och har en stark egen närvaro i jordens alla hörn.

Mycket hinner hända på sex år. Trots det har jag aldrig haft anledning att ångra eller ompröva den IT-strategi som spikades i en helt annan tid. Någon gång om året har jag återbesökt strategin för att se om den fortfarande gör sitt jobb, och varje gång har jag kunnat konstatera att den fortfarande håller.

Lätt förvånad har jag funderat på vad som gör att vi har kunnat ha samma strategi trots att den togs fram för ett bolag som i alla väsentliga avseenden var helt annorlunda än idag. I normala fall är jag den första att tycka att man ska förändras med omständigheterna, men här är ett område där det inte har behövts. Vad beror det på?

Min första slutsats är att vi alltid har haft en stark företagskultur som IT-strategin varit väl förankrad i – en kultur som förädlats evolutionärt genom åren men inte utsatt för någon avgörande revolt. Strategin togs med andra ord fram för ett bolag med en viss attityd i själ och hjärta – en attityd som fortfarande dominerar, från anställda och chefer till styrelse och de största ägarna.

Den andra anledningen att vi fortfarande kan använda en IT-strategi som borde vara uråldrig är att den inte har tagit något avstamp i tekniska förutsättningar utan endast i reella behov för användare och verksamhet. På det viset har vi undvikit tekniska fallgropar som att göra oss beroende av kortsiktiga trender och flugor. I stället har vi sett metoder komma och gå, men långsiktigare ideal och ambitioner bestå.

De senaste femton årens tekniska utveckling i världen har varit skoningslös i sitt förändringstempo. Under sådana förhållande borde kanske även strategier vara färskvaror. Trots tryggheten i det konstanta kan förändringsjunkyn i mig längta efter att ställas inför ett så provocerade tekniskt paradigmskifte att varje strategi måste omprövas i grunden.

Arbetsro och långsiktigt hållbara lösningar är härliga, men ibland är det skönt att känna att man lever.
blog comments powered by Disqus