Från system till information

bland måste man fundera över varför man finns. Vad man har för syfte och roll i helheten. Därifrån kan man sedan fundera på hur man ska ta sig an framtiden, vart man ska gå och vilka lösningar man vill lansera.

Själv får jag ofta anledning att återkomma till alla dessa frågor. Mitt bolag växer enormt fort. 2005 hade vi 385 anställda. Idag är vi över 1800 personer i fyrtiofyra länder. På samma tid har omsättningen gått från 685 miljoner kronor till nästan fem miljarder.

Temat för hela resan har varit förändring. Ständig, kontinuerlig förändring från en gemensam kulturell bas. De som gjort tidsresan med mig vet att mycket i företaget är sig likt och att ännu mer är annorlunda.

För mig som en av bolagets systemarkitekter har förändringen varit väldigt konkret. Där vi för tio år sedan trollade med knäna och skapade resurser ur tomma intet har vi idag en möjlighet att investera, att satsa och planera. Där vi för tio år sedan arbetade med en handfull it-magiker som hade till uppgift att få små resurser att ge stor effekt sätter vi idag ingenjörsmässiga processer och team på plats. Där vi för tio år sedan kämpade för att ta oss in i affärsprocesserna är vi idag mitt i smeten, en central del av bolagets förmåga att tjäna pengar, skala verksamheten och hålla koll på den.

Men att arbeta med IT är som att gå uppför i ett brant grustag. Den som ställer sig stilla sjunker neråt. Enda möjliga arbetsmetoden är att ständigt röra sig uppåt och hoppas att man rör sig fortare än underlaget.

Hur bra det än gått historiskt får vi inte bli sentimentala eller göra misstaget att leva på gamla meriter. Tvärtom måste vi ständigt förnya oss, och nu står vi inför nästa steg.
I ett strategibygge som ska ta oss bortom 2020 har vi försökt hitta en ny balans för vår del av företaget. Hittills har vi betjänat det med system och lösningar som hjälper ett tusental personer i Lund och nästan lika många utomlands i våra nio säljregioner. Utmaningen är att behoven inte längre är likadana. Regioner mognar olika fort. Anställer olika fort. Har olika organisatorisk styrka och olika affärsmässiga förutsättningar. Och marknader som är i helt olika faser av mognad för vårt erbjudande.

Att tro att en lösning fungerar för alla är naivt.

Dessutom har den viktiga erfarenheten och kunskapen flyttat. Om tyngdpunkten av vår samlade erfarenhet för tio år sedan låg i Lund har den idag hamnat mycket närmare regionerna och kunderna. Kunskapen om vad som behövs är inte längre lika nära oss.

Att tro att vi är bra representanter för en global verksamhet är därmed lika naivt.

Vi tar det igen. Slutsatserna är enkla. Vi kan inte tro att ett globalt system löser alla problem. Vi kan inte heller tro att vi på egen hand i Lund vet vad som behövs.

Därför har vi gått tillbaka till ursprunget och kärnfrågan: varför finns vi?

Ett av svaren är att vi ska ha koll. Globalt. På det centrala strukturkapitalet. På informationen.
Informationen. Inte systemen.

Vi lägger nu en plan som bygger på att skapa API-er till alla system. Mot dessa kommer vi att tillåta regioner att skapa sina egna system, sina egna processer och sina egna verksamhetsstöd. Om de vill. För andra fortsätter vi erbjuda även system, men de som behöver friheten kommer att få den. Förutsatt att de följer vissa regler och återför central information.

Vi går från att skydda och bygga system till att skydda information och bygga informationsstrukturer.

Förhoppningsvis ger det oss en global räckvidd, lokal prestanda och personlig relevans i affärsmötet.

När allt kommer omkring vill jag hellre ha bidragit till lönsamhet, tillväxt och allmän koll på läget än att ha valt namnet på mjukvaran som står på fakturan.
Comments