Kreativa gränser

Som tillväxtföretagare har vi på bolaget lärt oss hantera förändring. Vi är snabba, flexibla och letar ständigt efter sätt att både effektivisera verksamheten och behålla rörligheten.

I denna strävan finns en inbyggd konflikt för mig och de mina på IT-sidan.

Personligen grunnar jag ständigt på om det går att kombinera skalbarhet med flexibilitet. Och om skalbara lösningar per automatik också måste vara rigida?

Som allmän flexibilitets- och valfrihetsfantast hoppas jag kunna skapa tillräckligt svängrum inför framtiden. Det gör att jag letar efter det flexibelt skalbara och hoten däremot – i system såväl som i arbetsmetoder.

En del av utmaningen ligger säkert i att få en normalt tjänstvillig organisation att säga nej vid rätt tillfälle. Myntets andra sida är att få beställarsidan att förstå värdet av en ordentlig specifikation; att tiden det tar att tänka igenom en beställning är värdefull.

Här har jag själv syndat genom åren. Som skolad tillväxtledare har jag drillats i att vara flexibel och snabbrörlig. Med whiteboarden som främsta vapen har jag dragit upp riktlinjer för ett otal projekt, system och processer. Efter dragningen har alla i rummet, även jag, accepterat den vita tavlan som underlag för det fortsatta arbetet. I de fall jag stått för majoriteten av mötets kluddiga doodlar har det känts naturligt att jag därefter också formellt skapat de dokument och underlag som kanske egentligen borde komma från beställarsidan.

Genom åren har detta varit en utmärkt arbetsmetod. Överlämningar, förtydliganden och beslut i gemensamma rum med fullklottrade vita tavlor. Formell dokumentation och underlag i enrum efteråt. Prototyper och användarutbildning har därefter skötts parallellt. Det är snabbrörligt tempo med kompass, som för orienterare.

Med tillväxten i ryggen skalar arbetsmetoden inte lika bra längre. För att ta ytterligare en sportmetafor har jag och de mina inte längre lika mycket tid att gå tillbaka till eget mål och plocka med oss bollen till offensiv planhalva. Bolltransport i form av grundläggande arbete med kravbeskrivningar behöver vi få beställarnas hjälp med – även dem som inte ännu har rutinen inne.

Det gör varje whiteboard till en ny typ av ställe. Från att ha varit platser där projekt överlämnas representerar de vita tavlorna i stället processteknisk meditation och formalistisk eftertanke.

Förändring är vår vardag. I tempoökningens tidevarv känns det – underligt nog – mer logiskt än paradoxalt att öka trycket genom att dra ner på tempot.
blog comments powered by Disqus