Kontaktförmedlingen nätet

Internet håller slutligen på att bli en både viktig naturlig och del av vår vardag. Efter att under lång tid ha trevat i ett tekniskt mörker längs vägen mot ett diffust framtida innehåll och syfte, har nätet slutligen börjat göra konkret nytta och samtidigt bidragit med tydligt definierade möjligheter.

Letar man efter vilken nytta detta land bortom sladden gör för den högst vanliga människan syns några mönster tydligt. Det minskar avstånden mellan beslutsfattare och befolkning, det håller på att revolutionera nyheters förmedling och spridning och det fungerar som en jättelik kontaktannons i de mest skilda sammanhang.

Arbetsförmedling
Redan nu hjälper internet många arbetssökande att hitta nya alternativ och möjligheter. I ett Sverige som på många sätt håller på att omdanas och omstruktureras från en land med få storförtag till många mindre företag är denna kontakt livsviktig. På kort tid har flera svenska arbetsförmedlingar visat stor lyhördhet för behoven av överblick över en allt mer komplicerad och svårgenomskådad arbetsmarknad.

Tack vare dessa digitala arbetsförmedlingar kan varje arbetssökande leta efter möjliga arbeten i hela landet med enkla handgrepp. De som vill kan lämna ansökningsbrev i stora databaser där företag i sin tur sedan kan söka efter lämpliga kandidater. En del platser på internet skickar till och med information per epost när nya arbeten inom vissa förvalda ämnesområden kommer in.

Även om detta fortfarande är en ung verksamhet, märks tydligt att behoven har funnits länge. Som privatperson slipper man slipper leta bland föråldrade tidningsannonser och ögna igenom tidningar från landets alla kanter och hörn. I stället väljer man själv vilka ämnesområden, företag och orter man är intresserad av. Det som länge för många har varit en heltidssyssla i sig, har med ens blivit enklare att både automatisera och överblicka; förhoppningsvis leder det också till att fler personer snabbt hittar en plats på en allt hårdare och tuffare arbetsmarknad.

OBS: arbetslösa som inte själva har tillgång till internet kan ofta utnyttja bibliotekens resurser i jakten på nytt arbete.

Bostadsförmedling
En annan kontaktförmedlande verksamhet som snabbt hittat sin självklara plats som förenklingsmedel i vår informationsspäckade tillvaro är bostadsförmedlingarna. På samma sätt och med ungefär samma sökmetoder som hos arbetsförmedlingarna kan man snabbt gaffla in ett kostnadsområde, en plats, en viss önskad storlek och en bostadstyp - det går lika bra att söka på gårdar som på bostadsrätter, året-runtbostäder eller sommarstugor.

Vad vi kan se är hur en stor del av det vanliga livets sysslor successivt flyttas från fysiska mäklarfirmor till virtuella internetförmedlingar. Det som tidigare bara täckte in lokala arbeten och bostäder är nu i stället rikstäckande kontaktytor som både sparar tid och faktiskt har öppet dygnet runt. Passar det ens vanor bäst att leta bostäder och arbeten nattetid kan man numera göra detta med enkla medel.

Störst nytta nu
Internetlevandet blir allt mer mångfasetterat i takt med att funktioner och möjligheter flyttas in i denna digitala tillvaro - både banker och livsmedelsbutiker experimenterar med service över internet.

De områden av livet där internet för tillfället gör störst nytta är emellertid just bostads- och arbetsförmedlingar. Här har tekniken snabbt hittat sitt syfte och sin funktion: att knyta samman människor med möjligheter och drömmar.

Adresser
http://jobb.amv.se/ (Arbetsförmedlingens platsannonser.)

http://www.af.lu.se/interaf/jobs/ (En mycket stor samling länkar till jobbsökningsmöjligheter, bland annat rekryteringsföretag.)

http://www.jobline.se/index.asp (Mediekoncernen Mariesbergs platsannonser som täcker bland annat Dagens Nyheter.)

http://www.jobb.bonnier.se/ (Bonniers allmänna arbetsdatabas.)

http://www.karriarguiden.blab.se/ (Karriärguidens databas.)

http://www.nyteknik.se/jobb/ (Ny tekniks databas för olika arbeten.)

http://www.bovision.se (En bra och enkel sökmöjlighet för personer som letar bostad.)

http://www.svenskfast.se/ (Svensk fastighetsförmedlings riktäckande service.)

http://www.lagerling.se/sweden.html (En stor samling länkar till landets fastighetsmäklare.)
blog comments powered by Disqus