Kvarterets sidor på Internet

Som global organism ger internet sina celler - användarna - tillgång till hela världen via en bildskärm och ett par högtalare. De som vill kan färdas jorden runt på en musrygg och dödsföraktande kasta sig ut i främmande kulturer, in i dödliga nätspel eller följa fascinerande och meningsfulla tvåloperor.

Hittills har internet nämligen mest handlat om den globala nyttan. Det primära målet har varit att få personer över hela världen att kommunicera.

Den lokala nyttan?
Internet har med andra ord varit fantastiskt för den som vill spela korrespondensschack med japaner - men detta är inte längre hela sanningen. Nästa stora mål för internets erövringsmarsch över Sverige är troligen den lokala marknaden.

Det har alltså blivit viktigt att göra internet till en del av människors vardag. Att bara fungera som kuriosa räcker inte längre. Internet-etablissemanget har insett att det finns mer pengar att tjäna på en trogen lokal användarskara, i stället för att bara attrahera de lyxsurfare vars primära mål är att ha ständig tillgång till nya versioner av datorspel.

E-post och biobiljetter...
Ett exempel på internets snabba intrång i det mer lokala livet är telefonkatalogerna. Från och med i år får alla som vill sina epost-adresser tryckta i anslutning till telefonnumret - det är bara ringa Telia och registrera.

Samtidigt pågår försöksverksamhet på många olika plan - det är viktigt att snabbt fånga intresserade i en ung marknad.

I Lund har man kunnat beställa biobiljetter via epost sedan jul. Intresserade kan också prenumerera på ett "nyhetsbrev" som gör reklam för veckans premiärer. På andra håll har pizzerior börjat ta emot beställningar via internet.

...räcker inte riktigt
Än så länge rör det sig alltså om ganska marginell nytta - att beställa biobiljetter eller pizza via internets försöksverksamheter, och sedan gå runt och hoppas att beställningen kom fram gör man bara för att testa teknikens framsteg.

Men det är inte bara kommersiella försök som pågår. Alla nätbundna nittiotalsmänniskor kan nu så smått skönja vilken nytta internet verkligen kan göra i vardagen. Helsingborg är ett lysande exempel, där stadens tidning - långt ifrån de stora drakarna i Stockholm - bröt ny mark när man började publicera all text elektroniskt.

Numera kan nyfikna dessutom ta del av Helsingborgs brandkårs hemsidor. Man får bland annat veta när och varför kåren har ryckt ut, samtidigt som man kan hitta en loggbok över gångna månaders bränder.

Partipropaganda och pågatåg
I floran av elektronisk information som bär åt Helsingborgs håll hittar man stadens egna sidor, där man kan kontakta politiker via epost, läsa om framtida informationstekniska satsningar och samtidigt få veta mer om framstegen inom Agenda-21-arbetet.

Om Helsingborg drabbas av samma utveckling som USA har genomgått kan vi dessutom snart glömma att putsa fönstren. Vill vi veta vilket väder det är kopplar vi bara upp oss mot stadens väderkamera, som regelbundet visar vädervyer från någon strategisk position.

En internätets embryologi
Den globala delen av internet håller alltså på att få med en alltmer intressant lillebror: regionernas egna nätverk som knappast kan intressera andra än de närmast sörjande. Det kanske bästa exemplet på nyttig och samtidigt oerhört lokal information är Länstrafikens hemsidor som informerar om pågatågens avgångstider - ovärderlig kunskap för dem som (likt mig själv) alltid tycks behöva ännu en tidtabell att slarva bort.

Adresserna
http://www.helsingborg.se/brand/index.html (Helsingborgs brandkårs hemsida med loggbok över utryckningar och en långsiktig kalender med "best of"-bränderna.)

http://bratwustle.hbg.lth.se/inst/karta.html (Karta över Helsingborg för den som inte hittar...)

http://www.helsingborg.se/hbginfo2.html (E-postlista till Helsingborgs stad, IT-strategi, nyhetsbrev och agenda-21-arbete.)

http://www.ausys.se/weather/weather.htm (Vädret i Stockholm, en videokamera som uppdaterar sig regelbundet i staden som vet vad invånarna verkligen behöver!)

http://www.cs.umu.se/~dvlawm/Systembolag (En elektronisk systembolagskatalog för den som inte tycker om papper.)

http://www.tycho.helsingborg.se/ (Tycho Braheskolans egna länkar för undervisning i bl.a. svenska, historia och naturvetenskap.)

http://www.af.lu.se/transport/lanstrafiken/ (Tidtabell för pågatåg i Skåne.)

http://www.sunet.se/sweden/servers-e.html (Adresser till svenska hemsidor på internet - en bra katalog över svenskt internetliv.)

http://directory.ausys.se/ecatalog/ecat-swe.htm (Elektronisk katalog över epostadresser.)
blog comments powered by Disqus