Kovärme

En före detta kollega med många års erfarenhet av att bygga tillväxt hos Ericsson myntade ett av de viktigaste organisatoriska begrepp jag någonsin hört: kovärme. Det var hans sätt att beskriva hur viktigt det är med kollegor när tuffa eller impopulära beslut ska genomdrivas, vid förändringar eller bara i största allmänhet. Kovärme – den värme man får dela med andra likasinnade kossor i en flock.

Ibland är det väldigt ensamt att vara chef, att sitta mellan olika krav och viljor och inte höra hemma någonstans. IT-relaterade jobb har dessutom förtjusningen och förbannelsen i sin bredd; utmaningen att hjälpa och stötta en hel organisation av olika åsikter, viljor och behov. Det roliga i att blicka över bolagets olika gränser kan snabbt förbytas till ensamstress av otåliga krav från alla håll när prioriteringarna blir obekväma eller ledtiderna inte passar något särintresses galoscher.

Om jag hade en broderad bonad på mitt rum skulle den prydas av följande odödliga rad:

Alla kan inte komma först, men många äro de förfördelade.Min mentala bonads inbyggda konflikt förklarar varför kovärmen är viktig. Den blir ett sätt att hitta stöd i andra, att behålla övertygelsen när kraven på kursförändringar kommer från alla håll varvat med både berättigad och obefogad kritik. Kovärmen från vissa nyckelkollegor blir då också ett sätt att inte bara hålla kursen utan också att informera och övertyga andra om den – inte minst viktigt i tillväxtbolag där informationsunderskott är regel snarare än undantag.

Kovärmen kan komma från många håll. Kanske är det kollegor i en ledningsgrupp. Kanske är det kollegor i en projektgrupp eller på avdelningen. Kanske är det andra mellanchefer i samma utsatta roller.

Jag och den där före detta kollegan hittade aldrig kovärmen hos varandra, men han lärde mig det fundamentalt viktigaste i att bygga en fungerande organisation – hur avgörande det är att alla får möjlighet att höra hemma någonstans. Med kovärmens trygghet i ryggen tål de anställda i ett företag både högre tempo och mer dramatiska förändringar, och trivs samtidigt bättre. Den gör att man orkar med tillväxtföretagets utdragna maraton i sprintertempo.

Jag har aldrig mött termen kovärme i någon managementlitteratur eller på någon kurs, och en sökning på Google ger osannolikt minimala 24 träffar.

Världen har gått miste om någonting viktigt.
blog comments powered by Disqus