Att odla de bästa

Utvecklingschefer i tre bolag har gett mig sina helt olika sanningar om hur man bäst leder personal. Den samlade visdomen i deras testamenten har hjälpt mig lösa många svåra frågor. Arbetet med att bygga en långsiktigt välfungerande organisation är viktigt överallt, men i ett tillväxtbolag måste harmonin i en växande organisation ständigt återskapas.

För oss har de senaste fem åren inneburit att vi blivit dubbelt så många. Det är en lönsamhetskalkyl som bara går ihop om varje ny resurs som tillförs ger mer än en gång pengarna tillbaka.

Ska vi odla och skörda framgång måste vi förvalta både lust och förmåga hos alla befintliga och blivande kollegor.

Första testamentet:
För femton år sedan arbetade en god vän till mig på ett svenskt mjukvarubolag. Han var ett snille i sitt gebit och blev så småningom befordrad till utvecklingschef. Som chef hade han en egenhet: han var alltid skickligare än sina utvecklare. På nätterna när alla gått hem skrev han om kod som inte var bra nog.

Han insåg så småningom det vansinniga i situationen och slutade – samt skickade vidare sin erfarenhet i form av en viktig insikt: Acceptera att andra som tar över dina arbetsuppgifter löser problem på ett annat sätt än du. Vill du förädla anställda till nya snillen måste du ge dem tid, förtroende och rätt sorts utmaningar att bygga sig själva.

Andra testamentet:
När jag först blev med mellanchef fick jag välmenta tips av en kollega med mångårig erfarenhet av stora organisationer:

— Att leda en verksamhet med mellanchefer är som att styra med en ledad pinne. Trycker du åt ett håll går de i motsatt riktning. Enda sättet att veta vad som pågår på golvet är att befinna sig där.

Tredje testamentet:
Mitt första uppdrag som projektledare gav mig samtidigt en skarp mentor. Han hade en mycket enkel princip som styrde all personalpolitik: Management by basebollträ, öl och pizza.

I mer utförliga ordalag betydde det: våga vara rak. Ge direkt feedback. Ta hand om din personal. Ta bort de usla elementen med basebollträ. Bygg gemenskapen med öl och pizza.

I många år har jag vårdat dessa tre personers testamenten och gjort deras erfarenheter till mina egna.

Bilderna av kött och blod hjälper mig varenda dag och förmedlar en sund, ödmjuk insikt om vad som krävs för att odla vinnargrupper: enda sättet att bli bäst är att omge sig med personer som är ännu bättre.

Med tillväxt kommer behov att rekrytera. För oss har de senaste fem åren inneburit att vi blivit dubbelt så många. På samma tid har omsättningen mer än tredubblats.

So far so good.
blog comments powered by Disqus