Framtid redan nu (II) ?

World wide webs snabba utveckling påminner på många sätt om en skenande boskapshjord. Hastigheten är hög, de företag som inte rör sig snabbt trampas ihjäl, ingen vet vart vägen leder - själva rörelsen är viktigare än riktningen.

Samtidigt som det är svårt att se vart denna utveckling slutligen bär, finns några personer som åtminstone ger sken av att ha en viss överblick över kaoset, en förmåga att förmedla en bild av några delmål på den slingrande stigen in i framtiden.

Cybermannen
Den kanske kändaste bland de mer nutida påverkarna är cybermannen själv, författaren William Gibson, som i sin banbrytande roman Neuromancer myntade begreppet cyberspace.

Gibsons värld är inte positiv, det ska sägas först av allt. Han avbildar en i många avseenden förfallen framtid, där gränsen mellan människa och maskin delvis suddats ut - hans människor kan exempelvis operera in extra minneskapslar i hjärnan och på det viset få extra utrymme i hjärnan, de lever i en mörk och svart värld där maskinerna och hjärnimplantaten på många nivåer har ersatt andra sorters droger.

Men det är inte bara som samhällskritiker Gibson är intressant. Hans bild av hur människan hittar sin plats i det globala nätverket är nämligen i viss mån på väg att förverkligas.

De nätmiljöer Gibsons människor befinner sig i erbjuder en alternativ verklighet som inte alls är lika platt och tvådimensionell som det internet vi idag vistas i via en datorskärm. I stället upplever hans människor nätet som en plats med rymd, ljud och bilder i tre dimensioner, en plats där nätverket är lika verkligt som den normala, icke-syntetiska tillvaron.

Dagens största begränsning - datorerna - är i Gibsons värld mer en del av människorna själva som på det viset bär en större del av nätet med sig.

Dagens haltande steg
Detta låter kanske som ren fantasi, men är det faktiskt inte. Redan idag finns verktyg som hjälper oss att uppleva tredimensionella datormiljöer (exempelvis så kallade VR-hjälmar) medan andra verktyg enkelt avbildar våra kroppar och rörelser i denna tredimensionella värld. Rent tekniskt kan vi med andra ord redan idag skapa en tredimensionell värld av bilder och ljud där alla internetanvändare rör sig på samma sätt som i verkligheten. Därifrån är steget inte långt till att låta internets invånare öppna länkar som dörrar (i stället för att klicka på dem) eller helt sonika bara vandra in i dem för att transporteras till nästa hållplats i nätet, som på en gång blivit lika mycket transportkanal som informationskälla.

Avdelningen för avancerad teknik på datorföretaget Apple har skapat ett tillägg till Netscape Navigator som heter HotSauce (finns till Windows också). Med hjälp av HotSauce förvandlas Internet till en tredimensionell rymd av länkar. Vill man någonstans utnyttjar man musen till att flyga dit.

Rent grafiskt är HotSauce inte mycket att hurra för ännu, men programtillägget visar definitivt vilka möjligheter som finns, i synnerhet om man tänker sig en framtid där alla netizens, nätinvånare, bokstavligen vandrar omkring i en datorvärld, grafiskt avbildade som sig själva.

Och sen då...
Tänk er vilka möjligheter ett framtida Internet med dessa möjligheter kan få för det västerländska karriärssamhällets vardag. Tänk er videokonferenser och distansundervisning där alla deltagare upplevs som verkliga. Tänk er digitala resebroschyrer som är nästan lika verkliga som resemålen själva. Tänk er en vandring på månen, virtuella rockkonserter sända över internet, teaterbesök (där varje sittplats är salongens bästa), filmer man spelar med i och upplever hemifrån, beställda nyhetssändningar som tillåter att man själv är på plats i flödet.

William Gibsons värld är inte längre tillräckligt långt borta för att bara vara kuriosa; tanken är både fascinerande och skrämmande.

Adresser
http://www.research.apple.com/ (Hotsauce, datorföretags Apples version av tredimensionell navigering genom Internet.)

http://www.georgetown.edu/irvinemj/technoculture/pomosf.html (Information och intervjuer med William Gibson; många länkar till Gibsonrelaterade platser.)

http://www.media.mit.edu/ (MediaLab vid en av världes främsta tekniska Högskolor, MIT i Boston, startat av visionären Nicholas Negroponte.)

http://www.hotwired.com/frontdoor/ (HotWired, ett av Internets bästa och mest genomarbetade elektroniska magazin, bland annat med Nicholas Negroponte som krönikör.)

http://www.obs-us.com/obs/english/books/nn/bdcont.htm (Läs några kapitel ur Negropontes bok Being Digital.)

http://www.well.com/user/gmartin/reviews/being_digital/column.html (En lista på Negropontes visionerande krönikor om internet och det digitala levandet.)

http://www.news.com/Newsmakers/index.html?ntb.newsmkr (Läs om andra nyhetsskapare i datorvärlden.)
blog comments powered by Disqus