Värderingsstyrd utveckling

Företag kan bygga framgång på olika förutsättningar. Som nätverksföretag har Axis byggt sin på att kunna mest om datornätverk och hur man bäst använder dem. Följaktligen har vi en stor mängd systemlösningar som också kräver att användare sitter uppkopplade, ständigt kan nå våra stödsystem – är online.

Att våra användare ska stå i förbindelse med oss via olika nätverkslösningar genomsyrar mycket av hur vi tänker och löser problem; det blir fråga om kultur och postulat – att leva som vi lär.

Nätverksidealen styr hur vi resonerar för användare som arbetar på fältet, och som via olika aldrig så begränsade nätverk ändå ska kunna arbeta. Idealiskt via bredband och egen dator, men annars via internetkafé eller snålast tänkbara modem. Visst begränsas tjänsternas innehåll av säkerhetsskäl från en del miljöer, men en rudimentär tjänst är ändå bättre än ingen alls.

Nätverksidealen styr systemdesignen, där vi arbetar med centralt placerade lösningar som är snåldrivna, ofta webbaserade men dock beroende av en viss bandbredd. Vi bygger för tillväxt, och lösningarna måste skala och tillåta oss att få igång nya kollegor och kontor på timmar, i värsta fall kanske dagar. I största möjliga mån försöker vi arbeta med system där vi slipper licenskostnader för varje ny användare – tillväxten gör att vi helst bara vill ägna oss åt att sprida våra lösningar så effektivt som möjligt. Licensmodeller som kräver att vi betalar per användare blir släpankare som håller tillbaka en växande organisation. Det blir ett dynamiskt motstånd mot att lyckas – ju bättre det går, desto dyrare blir det för oss.

Nätverksidealen styr tyvärr även de problem vi måste brottas med. Eftersom nätverken blivit en grundförutsättning för oss och många av våra lösningar stöter vi på patrull när näten plötsligt tar slut eller får för dålig kapacitet. Då undrar jag om vi gjort fel, om vi borde resonerat annorlunda, men tvivlen är kortvariga. Med rysningar minns jag Forna Lanseringars Systemspöken, misslyckade och nu saligen insomnade lösningar som byggde på replikerande offlineklienter, och inser att de egentligen aldrig hade en chans hos i ett företag där användarna äter, sover och andas online.

Vi och våra kollegors sätt att resonera, specificera och lösa problem driver oss åt ett håll som är vår kärnverksamhet trogen. I slutänden är jag övertygad om att det är ett styrketecken när kärnerbjudande och stödfunktioner bygger på samma kultur och värderingar.
blog comments powered by Disqus