En världs födelse

Lyckliga är vi som får uppleva dessa de bästa av tider. För alla som tycker om omvälvda världsbilder har det senaste året mer än väl täckt behoven - i alla fall om internet ingår i världsbilden. Det är nämligen nu det händer: världen föds på nytt och definieras dagligen om.

En ny revolt
För andra gången på femton år står vi mitt i en revolution, mitt i en strid ström händelser som griper in i våra liv och gör varje dag spännande och oviss att vakna upp till.

Förra gången var när datorer började bli allt vanligare i början av 1980-talet. Dårtidens datorer - Spectrum, Vic 20 eller ABC 80 - började bli allt vanligare och hade hisnande minneskapacitet på runt tio-femton kilobytes.

Idag är dessa innovationer bara intressanta för teknikvärldens arkeologer. Då var de emellertid viktiga eftersom de gav en hel generation unga datorister möjlighet att lära sig hur datorer ser ut och fungerar under skalet, kanske främst tack vare det enkla och lättillgängliga programspråket Basic. Att sitta hemma och konstruera fenomenala program (som oftast bara gjorde att datorn pep eller skrev någon ekivok glosa på TV-skärmen hundra gånger) blev en livsstil.

Bollen är rund...
Allt eftersom programmen sedan blev större och mer komplicerade försvann möjligheten att sitta hemma och bidra. Det blev en sak för specialister; hemmafixandet som kulturell strömning dog ut.

Det vi ser idag är något så otroligt som en kopia av händelserna för femton år sedan. Tack vare internet har en helt ny generation fått möjlighet att stifta bekantskap med datorer på ett intimt sätt som inte har varit möjligt under kanske tio år. På nytt har nu alla en chans att ta en titt under huven och få vara med och peta i och skapa programmen.

Det handlar om att skriva för internet. Det programspråk som idag används kallas HTML - hyper text markup language - och är i stora stycken enklare att lära sig än Basic.

För en gångs skull har vi splittrade och uppmärksamhetskrävda människor möjlighet att få en överblick över den tid vi lever i och vart utvecklingen faktiskt är på väg. Alla som vill har dessutom möjlighet att själv försöka styra utvecklingens vinglande farkost; den folkliga hemsidan - allemanssidan - kan idag sägas ha börjat existera.

Fantasin flödar
I de flesta av dagens internetabonnemang ingår utrymme på någon server (värddator) - på det viset kan alla intresserade skaffa sig en egen hemsida. Exempelvis har alla som abonnerar genom Tele2 tillgång till tre megabytes utrymme för den fria fantasin. Kontakta din internetleverantör om du är osäker på dina villkor.

Denna växande frihet har lett till att internet idag ser radikalt annorlunda ut än för något år sedan. Efter att ha varit en plats som främst bestod av text och enkla bilder, är internet idag en rik värld där filmer och animationer varvas med högkvalitativt ljud, och för kanske första gången på allvar kan internet kallas en multimedial upplevelse.

Spädbarnslik värld
Egentligen är det bara att sätta igång. På ett par timmar kan du ha en egen hemsida med illustrationer, animationer och ljud, allt för att delta i utvecklandet av den nya världen, allt för att vara med och definiera vart dagens samhälle bör vara på väg.

Säg din politiska mening, förklara någon din kärlek eller publicera fräckisar - det är du som bestämmer!

Adresser
http://www.yahoo.com/Computers_and_Internet/Software/Data_Formats/ HTML/Guides_and_Tutorials/ (En massa olika hemsidor som berättar om grunderna i HTML-programmering.)

http://www.unplug.com/great/ (En sammanställning av det förstaste första till det sistaste sista man måste göra för att fixa en egen hemsida - inklusive tips på vilka program man kan använda.)

http://www.cnet.com/ (Adressen till Computernet som bland annat har ett stort arkiv program att ladda ner, till exempel för HTML-editering.)

http://www.isisnet.com/mlindsay/kitrex3.html (Allt-i-ett sida för PC-användare. Exempel på program och möjligheter - ladda hem direkt från sidan.)

http://www.astro.nwu.edu/lentz/mac/net/mac-web.html (En motsvarande sammanställning över program och möjligheter för Mac-användare.)
blog comments powered by Disqus