Siffrornas intrång

Internet växer, det vet alla. Frågorna allt fler börjar ställa sig är: Hur mycket? och Åt vilket håll?

Information om Internet har alltid varit förvirrande, och bara i bästa fall korrekt. Det har visat sig vara svårt att hitta trovärdiga faktauppgifter om en värld som växer så snabbt som Internet och world wide web gör.

Icke destomindre är det viktigt för många - från dem som ser internet som en handelsplats till dem som enbart tycker att siffror och kurvor är allmänt festliga.

Tillväxttakten
Webbens tillväxt är enorm och därför på många sätt fascinerande. Från 1969 års fyra fast anslutna datorer ökade antalet till ca 100 1977 och ca 1000 1984. En miljon fast internetanslutna datorer passerades år 1992 och idag räknar man med att det finns ca 15 miljoner datorer med fast internetanslutning runt världen.

Den siffran kan från början tyckas låg, men samtidigt räknar marknadsinstituten med att flera personer använder en och samma dator vilket ger uppskattningsvis 50 miljoner personer som kan flanera runt i www-landet bortom sladden och ungefär 80 miljoner som har tillgång till epost.

Trovärdighetsproblem
Trovärdiga siffror är svåra att få tag i, mycket på grund av att nätet växer så snabbt att mätmetoderna har svårt att hänga med. Samtidigt finns ett stort behov av korrekta och aktuella siffror. Den som ska marknadsföra produkter via Internet måste veta ungefär vilken målgrupp han når, vilket land personerna bor i, vad som intresserar dem och så vidare.

Bristen på kunskap och allmänt accepterad statistik har i många fall varit en styrka för webben med tanke på dess förutsättningslösa utveckling på bred front. När nu allt trovärdigare siffror presenteras kan vi möjligen få se hur webben förändras och profileras mot de marknader och områden som bevisligen betalar sig.

Gissningarnas breda charm
Hittills har sådana profileringar baserats på rena gissningar om människors intressen, vilket säkert förklarar en del av Internets charm och mångkulturella utformning.

För dem som är beredda att satsa riskkapital har Internet hittills varit en kombination av löften om guld och gröna skogar och Pandoras ask. I varje investering har både förhoppningar och tvivel rymts - oavsett om affärsidén varit ett webgalleri, en bruksanvisning till dagstidningsläsande eller investeringsråd för placerare.

Idag tror vi oss veta lite mer om vad webben och Internet används till, vilket på lång sikt kan förändra både innehåll och utbud för oss nätets slutstationer, oss webbflanörer.

Njut därför av det Internet vi faktiskt fortfarande har - ett ganska kostnadsfritt nät som kanske bäst beskrivs så banalt som att det mesta handlar om olika saker. Kalla det mångfaldens charm om ni vill. Internet av idag har massor av det!

Det kan bli någonting att berätta för barnbarnen om...

Adresser
http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html (Svenska datatermgruppen försöker fastställa vilka svenska uttryck som ska gälla i stället för de engelska motsvarigheterna - här kan man lära sig att det på svenska heter informationsteknik och inte informationsteknologi samt att snabel-a är den rekommenderade svenska benämningen på @.)

http://wombat.doc.ic.ac.uk/ (Ordbok som förklarar datatermer och internetanknutna ord.)

http://www.cyberatlas.com (En bra startpunkt med sammanfattningar av vad Internet och world wide web används till, vem som använder nätet och i hur stor utsträckning.)

http://info.isoc.org/guest/zakon/Internet/History/HIT.html (En kronologisk överblick över Internet och dess utveckling.)

http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/ (Marknadsundersökning om internetvanor - öppet för alla som vill delta.)

http://www.teleport.com/~tbchad/stats1.html (Mängder med länkar till internetstatistik och nätundersökningar.
blog comments powered by Disqus