Ett programvaruhus i luren

Små programmakare har inte kunnat göra sig tydligt hörda på många år. Tack vare internets programbanker håller detta på att ändras; idag närmar vi oss en ny våg av pionjäranda, den första stora sedan början av 1980-talet.

I persondatorernas barndom saknades stora och etablerade programföretag. På den tiden dominerades inte världsmarknaden av enskilda företags enorma resurser. I stället skrevs programmen av engagerade och nyfikna amatörer - personer som många gånger drevs av ren nyfikenhet och (inte minst) av att kommersiella produkter ofta saknades.

Det var i mångt och mycket hemmaprogrammerarens marknad - eftersom det sällan fanns andra program, kunde även hobbyprogrammerare få sina program spridda.

Det kanske mest kända exemplet på dåtidens askungesaga är Microsofts grundare Bill Gates, som från enkla och nyfikna förhållanden blev en av datorvärldens mäktigaste personer.

Decentralisering
Genom åren har Microsoft kunnat förbli stort och betydelsefullt av flera anledningar. En av dem är att små programmakare har haft svårt att skina ikapp med den effektiva marknadsföringsmaskinen Microsoft. Kvalitativt bättre produkter har fått stryka på foten för att man inte haft möjlighet att sprida dem - det har helt enkelt inte funnits några distributions- och försäljningskanaler.

När den internetifierade datorvärlden nu förändras dagligen ser de stora programföretagens dominans ut att med ens kunna brytas. Nya aktörer på den viktiga marknaden förändrar förutsättningen även för giganten Microsoft.

Nya miljonärer
Ett exempel är Netscape, vars skapare först arbetade med internetprogrammet Mosaic (sprunget ur amerikansk universitetsmiljö). På bara något år blev Netscape ett världsnamn, företaget börsintroducerades och de unga programmerarna blev miljonärer bokstavligen över en natt.

Microsoft insåg inte internets kommersiella potential förrän det var för sent - Netscape etablerade sig snabbt bland världens internetentusiaster.

Till och med branschfolket överraskades alltså - den lilla programmerarens dröm om framgång fick nytt liv tack vare internet.

Varför?
Hur kom det sig, frågar man sig. Hur kunde ett källarföretag med några enstaka programmerare skaka om en bransch som såg så formstöpt ut?

Delvis beror det naturligtvis på att Netscape fyllde ett behov i en alldeles ny nisch, men det är inte hela sanningen. Viktigt är också att man kunde utnyttja internet som distributionskanal. Avstånden till användarna var inte längre bort än ett telefonsamtal - där man tidigare tvingades skicka disketter, kunde nu alla och envar ladda hem programmen bäst de ville.

På kort tid kunde alltså några småskaleprogrammerare ändra branschens utseende - tack vare att deras produkt var enkel att få tag i.

Den moderna drömmen
Hemmaprogrammeringen är inte ett nytt fenomen, men möjligheterna har nog aldrig varit större än nu.

Främst beror detta på internets arkiv som samlar och sprider mängder av program; spel samsas med släktforskningsprogram och kalkylprogram med nya versioner av operativsystem.

Allt.

Att ladda hem dessa program kostar ingenting annat än telefonsamtalet. Sedan varierar reglerna för betalning - somliga program är gratis (freeware) medan andra tillåter dig att prova programmet gratis en tid innan du betalar (shareware).

Letar du efter en särskild sorts program är det alltså mödan väl värd att bege sig till ett programarkiv. När allt kommer omkring är det knappast omöjligt att någon av klotets hemmapulare har haft samma behov som du - och löst dem.

Tvärtom.

Adresserna
http://www.halcyon.com/knopf/distrib.htm (En bra utgångspunkt för den som letar på bredden - här finns adresser till program för Amiga, DOS, Mac, OS/2, Unix, VMS och Windows-användare.)

http://www.jumbo.com/ (En enorm samlingspunkt för olika programtillverkare - täcker in program för DOS, Mac, OS/2 Unix och Windows. Bra sökmöjligheter.)

http://www.yahoo.com/Computers_and_Internet/Software/Shareware/ (Yahoos enorma lista på adresser till olika programarkiv världen över, i viss mån sorterat per datorplattform.)

http://www.freepress.com/myee/ultimate_mac.html (Macanvändarens Mecka - nyheter om Apple och adresser till nya systemversioner, spel, nyttoprogram etc.)

http://pubweb.nexor.co.uk/public/mac/archive/welcome.html (Ännu en Mac-plats med mycket bra sökrutin och beskrivningar av programmen i databasen.)

Programmen i internets arkiv ligger komprimerade. För att dekomprimera dem behöver man t.ex. Stuffit Expander (vilket man för det mesta får när man tecknar ett internet-abonnemang).
blog comments powered by Disqus