Att tåla trycket

Tillväxt utmanar ett bolag på alla nivåer.

För den som ansvarar för ett företags lokaler leder tillväxt till utmaningar som är självklara för de flesta. Efter ett tag är helt enkelt alla rum upptagna och alla landskap fullbefolkade.

Rent kulturellt märks detta i en ny dimension av svart humor som kniper poäng på trångboddheten. I forntiden och på en annan arbetsplats hade jag exempelvis en kollega, läkare och professor emeritus, som började dagen med att försöka sjukskriva första frivilliga fullt friska kollega så att han skulle kunna ta vederbörandes arbetsplats.

På Axis har vi inte kommit dit än, men våra affärsmål ger mig anledning att fundera på konsekvenserna och nödvändiga åtgärder för oss på IT-sidan.

De kommande åren ska vi bli åtskilligt större. Vi trimmar allt mer in oss på att leverera en affärsvolym som är väsentligt större än dagens. Det lär väl leda till en och annan ny kollega också, gissar jag, men mina uppförstorade utmaningar gäller annat än fysiska sittplatser.

Jag har exempelvis fått en mängd nya, intressanta konflikter att ta ställning till – frågor som mer och mer tvingar mig att agera som om mitt livs mål var att uppfylla varje fördom om en IT-avdelning på helt egen hand.

Ta standardiseringar som exempel. Tidigare har jag till exempel stolt skyddat rätten att avvika i kunskapens och kreativitetens namn. För ett företag som växer kraftigt blir det i stället nödvändigt att hitta det skalbara svaret på varje fråga, och hur gärna jag än vill stötta avvikelser och minoritetsbehov får det inte ske på bekostnad av våra möjligheter att klara affärsmålen. Då blir en långtgående standardisering en del av svaret.

Det gäller för övrigt inte bara den rent hårdvarumässiga delen av jobbet, utan kanske i ännu högre grad den affärsmässiga och processmässiga. Kort sagt att hjälpa företaget hitta skalbara och globalt homogena affärsprocesser – och att stötta dessa i våra system.

Som tur är har vi inte yrvaket snubblat in i en oväntad framgång, utan haft en övertygelse och insikt på alla nivåer, upp till ägare som framsynt och insiktsfullt i åtskilliga år sett tillväxten komma. Därigenom har vi har vi fått tid att tänka, och resurser att bygga både motorvägar, bilar och säkerhetsbälten som ska hålla nu när tempot tilltar.

Det ser ut att bli åka av.
blog comments powered by Disqus