Visioner om framtiden (I)

Vill man vara provocerande kan man beskriva Internet som den yttersta formen av maktlöshet. Ingen har det direkta ansvaret, ingen enskild person har några större möjligheter att påverka och styra Internet - ett annat sätt att säga att pengarna som vanligt har mängder med inflytande.

Nu är detta naturligtvis en bild som är alldeles för cynisk för att vara helt sann. En del personer har inflytande, nämligen de idérika ledargestalter som kan omsätta sina drömmar och visioner i verklighet.

De inflytelserika Internet-ideologerna är dock fortfarande få. Flera av dem var dessutom verksamma långt innan Internet blev ett begrepp.

Den som vill kan säkert hitta kopplingar till mycket av dagens utveckling i science fictionromaner och profetior från tider svunna sedan riktigt länge. Bestämmer man sig emellertid för att leta bland de mer sentida författarna finns några som, åtminstone skenbart, har större rätt att signera den världsbild som dagligen målas upp och förändras.

Svartsynen
I sin Fahrenheit 451 beskrev Ray Bradbury ett samhälle som är allt annat än fritt. Allt som kan förolämpa någon person någonstans är förbjudet. Alltså får inga böcker förekomma; idéerna i dem retar alltid någon. Bokens titel syftar på den temperatur då papper tar eld - allt potentiellt stötande skrivet material ska brännas. I romanen är den statsstödda formen av underhållning i stället oändliga och meningslösa tvåloperor där isolerade och ensamma tittare själva agerar framför sin tv-vägg i vardagsrummet. Hjärntvätten är fullbordad; tillvarons högsta mening är tidsfördriv - att fördriva tid som man förr försökte fördriva ont.

Även om det idag är svårt att fullt ut acceptera Bradburys odelat svarta syn på den hypnotiska effekt ett interaktivt medium kan ha på sin betraktare är parallellerna enkla att dra, i synnerhet i dagarna när TV3 lanserar sina webtv-sändningar och de interaktiva tvåloperorna på Internet blir fler och fler.

Religionen
En annan amerikansk science fiction-filosof, Philip K Dick (som påstås vara en förebild för cyberpunkens förgrundsgestalt William Gibson), ger i sin Do androids dream of electric sheep (mer känd som Blade Runner) en mer nyanserad, om än också mer svårtolkad, bild. Hans värld befolkas av människor som letar efter en mening med tillvaron i form av att äga ett eget och livs levande djur (den delen av naturen är utrotningshotad och därför en statussymbol).

Mot detta står samhällets slavras - androider med medvetande och intelligens men mycket kort livslängd. Androidernas högsta önskan är att slippa en säker död efter ett fåtal år, att få leva utan att veta när det är dags att upphöra att fungera, dvs. dö - en önskan deras skapare (människan) förvägrar dem.

På samma sätt letar Dicks människor efter bekräftelse från sin egen skapare med hjälp av en apparat som knyter alla människor samman i en enda gemensam känsla av delaktighet. Målet och meningen med livet reduceras till en maskinförmedlad masspsykos när bokens kristusgestalt ständigt försöker ta sig upp till toppen av ett berg.

Bokens varelser är överens om en sak: bakom krönet finns svaret. Svaren. Allihop, oavsett fråga.

Jag säger inte att Internet är vår tids berg, men nog är det vår tids kulle.

Cliffhanger?
Mitt i denna svarta strävan uppför kullen, på jakt efter överblicken, slutar denna ofullbordade betraktelse i bästa tv-stil. Fortsättning följer i nästa krönika som tar upp modernare inspiratörer, drömmare och visionärer som William Gibson och Nicholas Negroponte.

Låt mig alltså sluta med tre magiska tv-ord: To be continued...

Adresser
http://www.aoi.tv3.se (TV3 sänder numera vissa program över Internet.)

http://www.framtidsstudier.se (Det svenska institutet för framtidsstudier skickar gratis ut sin publikation Framtider fyra gånger om året till intresserade.)

http://www.devo.com/bladerunner/ (The official Blade Runner Online Magazine...)

http://www.wsu.edu:8080/~brians/science_fiction/bladerunner.html (Studiehandbok (!) för den som vill läsa Blade Runner.)

http://ptd15.afionline.org/cinema (Filmvisning över internet, Chaplin, för den som inte skräms av mediet...)

http://hem1.passagen.se/hoeganas/ (Visionerande i det lilla formatet; vilja att sprida sig ger ständigt upphov till nya möjligheter för oss kullklättrare.)
blog comments powered by Disqus