Den felande renässansmänniskan

Att arbeta i gränslandet mellan affär och IT är en ingenting för de svaghjärtade. Ena veckan känner jag mig som en renässansmänniska, en komplett varelse med full koll på allt. Veckan därpå förstår jag att min roll i stället är som felande länk, en förhistorisk mellanfas som evolutionen lämnat bakom sig.

Berg- och dalbanan mellan ytterligheterna tydliggör några saker för mig. Det första är att tiden går olika fort i olika delar av en organisation. Affären är här och nu, och (i en sund organisation) någonting som måste hända nu, nu, nu – ständigt på nytt i varje ögonblick. IT är tvärtemot en trögare (läs stabilare :-) koloss med ledtider som bara ibland kan maskeras med agila metoder och avbrytas av lanseringar.

Rätt utnyttjade blir IT-världens system och processer den långsiktiga stadga och konsekvens som affärer behöver för att frodas. Fel kombinerade snubblar verksamheterna över varandra; IT hänger inte med utan blir en bromskloss.

Under mina bästa dagar som renässansmänniska är jag en mångspråkig tolk som med mod, fast hand och självförtroende beslutar långsiktigt men levererar i de många små steg av snabba justeringar som affärerna kräver.

Dagarna jag i stället närmar mig grottmänniskorna har jag inte haft kraft och förmåga att driva den vettiga förändringen utan i stället gjort stabiliteten och trögheten till självändamål.

Personligen är jag övertygad om att båda egenskaperna finns och behövs i alla verksamheter. Konsten för oss ledare är att kombinera dem på sätt som ger våra bolag unika konkurrensfördelar – en dos lyhörd snabbrörlighet blandad med en dos långsiktig stabilitet. Mixen är unik för varje bolag, men vår förmåga att kreativt utnyttja båda ingredienserna avgör hur nära vi kommer våra respektive företags affärskritiska nervcentran.

En sak som brukar underlätta allt arbete mot så varierande världsbilder är oavbruten kommunikation – att hantera alla förväntningar om och om igen. Mina beställare måste förstå vad som ska hända. Samma sak gäller alla kollegor och medlemmar i de olika projektgrupperna. Trots ansträngningarna att hålla alla à jour glömmer jag ibland bort att hantera förväntningarna hos en viktig person: mig själv.

Säljsidan är till sin natur kortsiktig. När en seger är vunnen går alla vidare till nästa kamp.

De dagar jag glömmer detta och trögfotat väntar på ett tack är dagarna jag ligger närmast den felande länken. Renässansmänniskan i mig vet dock att tempot, rätten att delta, förmågan att påverka är belöning i sig.
blog comments powered by Disqus