Internet som skolbok

Precis som plåtmannen i Trollkarlen från Oz håller internet på att hitta sitt hjärta. Internet har varit allmän plats i ungefär två år. Dessa år har till stor del varit en Frankensteinperiod. Miljontals hobbydoktorer har försökt blåsa liv i ett ursprungligen själlöst monster - en gammal god, blasfemisk verksamhet som nu ser ut att lyckas.

Det var en gång...
En gång i tiden var internet bara en kommunikationsmetod. Forskare - så småningom vid universitet över hela världen - utnyttjade datorerna till att skicka meddelanden till varandra, att byta erfarenheter och kunskaper på elektronisk väg.

När så internet på allvar blev ett fäste för mer kommersiella krafter för ca två år sedan skapade användarna en datoriserad spegelbild av den verkliga världen. På samma sätt som sekelskiftets första filmer egentligen bara var filmad teater har det kommersiella internets första år mest inneburit ett experimenterande med formen.

Experimenterandet pågår fortfarande i stor utsträckning, men nu börjar man samtidigt kunna urskilja en del nya idéer där tekniken inte längre är ett självändamål, utan får tjäna som medel i ett större sammanhang.

Internet har börjat få en egen själ.

Kvalitet över en natt
Kort och gott betyder detta att kvaliteten på utbudet höjs. Det blir allt lättare att hitta hemsidor som faktiskt har någonting att förmedla, och inte bara är resultatet av teknisk onani.

Det kanske bästa exemplet på just denna nyvunna nyttighet är att barn och ungdomar sätts i centrum. De hemsidor som hittills har haft mest att erbjuda har i stort sett uteslutande vänt sig till vuxna. Det har handlat om politiska och ekonomiska nyheter, nya sätt att tjäna pengar eller marknadsföra sig och så vidare.

Nu har ett antal hemsidor för barn vuxit fram - ställen som särskilt riktar in sig på de yngstas behov utifrån en ung människas världsbild.

Det är denna ungdomens värld i internet som nu breder ut sig och håller på att bli viktig.

Organiserade barnsidor
Enstaka hemsidor har funnits ganska länge, men nu är denna barntrend så stark att Yahoo - en av de bäst organiserade och mest utnyttjade hänvisningscentralerna (en sorts adressbok för hemsidor) på internet - har byggt upp en speciell adressbok som enbart innehåller barn- och ungdomshemsidor.

Yahooligans, som den heter, riktar sig till barn mellan åtta och fjorton år och samlar adresser till de av internets hemsidor som ser världen ur ett grodperspektiv.

Barns nätvärld
Vad intresserar då barn sig för i internets mångfasetterade flora? Enligt Yahooligans är det en kombination av fräcka och nyttiga saker. Från Yahooligans hittar man till exempel till sidan Rollercoaster - en urläskig berg-och-dalbanetur (fast naturligtvis på tryggt avstånd via internet).

Nyttosidorna har betydligt mer substans att förmedla. Där förmedlas i stället hjälp vid skolarbete - med hemuppgifter i alla ämnen från matematik, biologi och kemi till geografi och språk.

Många barnsidor är kryddade med charm och är väl värda besök. Därför är det med ett meterbrett leende och väldigt få stenar på mina barnsliga axlar jag rekommenderar andra aldrig riktigt vuxna att göra detsamma som jag:

Bejaka minstingen i er och surfa som en nyfödd.

Adresserna
http://www.npac.syr.edu/textbook/kidsweb/ (En digital bokhylla för barn med litteratur om konst, naturvetenskap och samhällskunskap etc.)

http://www.yahooligans.com/ (Hjärtat i barnregistret - med adresser till massor av hemsidor för yngre.)

http://www.digitalstuff.com/web-a-sketch/ (Bidra till att ungdomskonsten på internet tar ännu ett steg mot odödlighet - rita själv eller se andras mästerverk.)

http://mosaic.echonyc.com/~dne/Rollercoaster!/ (Åk på internets virtuella berg-och-dalbana - sedan kan du få veta vilken världens häftigaste och världens löjligaste bana är!)

http://www.pd.net/yoyo/ (En sida med tips om hur man bäst sköter sin jojo och vilka trick man kan ägna spännande dagar och nätter åt.)

http://www.yahooligans.com/Computers__Games_and_Online/Games/ (Spel och lösningar - kanske kan tips om hur man spelar Nintendo lösa akuta kriser?)

http://www.yahooligans.com/School_Bell/ (För skolarbetet - hjälp med hemuppgifter utlovas här. Kvaliteten kanske bör kontrolleras innan någonting lämnas till fröken...)
blog comments powered by Disqus