Demokrati på nytt sätt

Man skulle kunna kalla Internet omoraliskt. Det står inte för någonting, har inga fasta etiska regler och saknar både hederskodex och heder. Frånvaron av ryggrad, en röd tråd, är inte bara själva fundamentet Internet är byggt på - det är dess mål och mening.

Poängen är just bristen på en sammanhållande länk. Internet är en gigantisk smältdegel av allt - från det uslaste usla över förkastligt till underhållande, charmigt och underbart. Allt är tillåtet.

Det finns inga färdiga regler i detta Vilda-västernlika nybyggarland.

Just denna respektlöshet inför det invanda gör landet Internet intressant. Som besökare kan man se hur ett nytt samhälle tar form, studera hur nya regler börjar tillämpas, upptäcka hur diskussioners vågor av åsikter och information snabbt påverkar och förändrar.

Det är ett land under uppbyggnad och alla är inbjudna att hjälpa till.

En spegel av det beprövade
Men än har man inte vare sig förmåga eller fantasi att göra annat än spegla en redan känd tillvaro.

Man bygger efter invanda mönster för en redan beprövad livsstil - affärer, reklam och klotterplank.

Men successivt kommer reglerna och målen att ändras. Snart kommer Internets unika förutsättningar att inte bara återskapa utan också nyskapa. Fungera som en kreativ födelseplats på sina egna villkor - inte någon annan världs.

Spår av framtid
Och idag ser vi de första spåren av framtid, hur 2000-talets datoriserade samhälle kan se ut. Det är en värld med helt andra spelregler - en värld som har tagit lika mycket intryck av Internet som Internet idag tar av dagens samhälle.

Redan utnyttjar många personer Internet som en alternativ informationskälla - utöver tidningar, radio och TV. Exempelvis publicerar både Svenska Dagbladet och Veckans affärer delar av sitt material på Internet innan det kommer i tryckt form.

Andra fördelar är att man ofta kan hitta materialet som det ser ut när det når nyhetsredaktioner världen över - ofiltrerat av media. Oförvanskad propaganda, skulle man kunna säga. Många företag och myndigheter lägger ut sina pressmeddelanden, till exempel regeringen via Rosenbads egen hemsida. Där kan man dessutom skriva till statsministern och statsråden.

Ny sorts demokrati?
Dagens stapplande steg kan vara början på en ny form av kontakt mellan väljare och valda. Kanske är det ett nytt sätt att påverka och vidga sina vyer bortom de invanda referensramarna och nyhetsmedierna.

Genom Internet bjuds man på möjligheten att höra åsikter och värderingar från många olika håll - politiker, utländska nyhetsmedier eller privata åsiktsmaskiner får propagera ostörda.

Det ställer höga krav på den enskilde användaren, och källkritiken har väl aldrig varit viktigare eller svårare. Man måste veta att det mesta som publiceras inte är sanningar utan åsikter. Åsikter som publiceras i ett visst syfte - men att ta reda på vem som har skrivit vissa texter, och varför, är ofta näst intill omöjligt.

Samtidigt är friheten stor. Många, från ämbetsmän till privatpersoner, får komma till tals och kan föra en diskussion utan att allt filtreras genom envägsmedier som tidningar, radio och TV.

Kanske ser vi nu en del av framtiden framtiden. Kanske bildas en ny sorts demokrati - inte nödvändigtvis bättre eller sämra; bara annorlunda - där alla för första gången på allvar erbjuds möjlighet att delta i diskussionen.

Adresser

http://www.sb.gov.se/ (Regeringens adress vid rosenbad - man kan bland annat läsa pressmeddelanden som de når landets nyhetsredaktioner, alltså inte som de publiceras. Du kan också skriva brev till regeringen.)

http://www.moderat.se/ (Moderaternas hemsida, där man bland annat kan läsa Carl Bildts elektroniska veckobrev.)

http://www.centerpartiet.se/ (Centerns hemsida, där man kan läsa åsikter och kontakta partitopp och riksdagsmän.)

http://www.gdn.org/ (Global democracy network - internetadresser till demokratirörelser och parlament på olika platser i världen.)

http://www.scb.se/index.htm (Statistiska centralbyråns hemsida - mycket är reklam för deras böcker och utredningar, men en del statistik är tillgänglig för gratisanvändaren.)

http://www.skolverket.se/skolnet/IT-kommissionen/ (IT-kommissionens hemsida, där man kan läsa utdrag ur deras rapporter om den nya informationsteknikens roll i samhället.)

http://www.haninge.a.fk.se/fk/ (Försäkringskassan i Haninge, som berättar om olika regler i samband med sjukdom, barnafödande, utlandsvistelser etc.)
blog comments powered by Disqus