Kärnkompetens

Hos oss definierar vi två saker som kärnverksamhet: att ta fram produkter och att sälja dem – en definition som är bedrägligt enkel tills man går på djupet och inser vad som krävs för att klara båda.

Internt systemstöd och effektiva arbetsmetoder är inte kärnverksamhet på så många ställen – inte för oss heller. Det hindrar inte att det kan vara viktigt ändå. Jag gläds ibland åt Tetra Paks gamla slogan: "Om innehållet är viktigare än förpackningen är förpackningen viktig".

För min del har jag nöjet att arbeta mycket nära ett av våra kärnkompetensområden. Säljarnas framgång, som är en viktig förutsättning för hela verksamheten, spiller över på oss som rör oss i utkanten som en sorts blandning mellan ett fotbollslandslags materialkillar och hjälptränare. I en verksamhet som växer snabbt har vi en helt naturlig roll i att hjälpa sälj nå längre, komma dit fortare och om möjligt göra det med högre precision.

I mina mest självkritiska stunder känner jag mig otillräcklig. Vi ska bidra till ökat tempo på mognare hemmamarknader samtidigt som vi ger stadga, struktur och etableringsstöd på helt nya. Hur mycket vi än arbetar tycker behovet omättligt.

I mina bästa ögonblick ser jag vår roll i ett rent strategiskt ljus – både förstår och känner att vi lyckats bli en viktig del av att skapa en skalbar affär med stöd åt partners och skydd mot konkurrenter. Strategier som vi har omsatt i praktik. Ibland bättre, iband sämre, alltid på riktigt.

Den senaste veckan har vi ägnat åt att simulera en lösning med så många inblandade parter och affärsvarianter att abstraktionsgraden nära nog gjort fysiskt ont att tränga igenom. Bit för bit har vi fogat en mosaik av de resultat som våra processer och system över tiden leder till.

Efter en veckas grubbel, vånda och nästan löjligt komplicerade övningar är jag nöjd. De potentiellt negativa konsekvenserna har vi koll på. De positiva effekterna har vi nytta av.

En global utrullning står inför dörren. Vi materialförvaltare har gått igenom lagret av stödbindor, kylsprej och benskydd, och kommit fram till att vi är väl rustade.

Låt matchen börja.
blog comments powered by Disqus