ETT nätverk

Diskussionen har pågått ett tag men bara informellt. I korridorer. Mellan möten. Instucket i andra sammanhang som stulen tid. På det viset har vi pejlat läget i en fråga som är svår och kan bli alltför diffus om man ska sätta sig ner och råtänka ut en plan.

Vår angreppsmetod liknar ett framgångsrikt mackkast med en platt sten. Många studsar och snabba nerslag i en flytande rörelse som når långt och många.

Experter, ansvariga chefer och styrelserepresentanter har alla fått sina egna studsar. Bilden av en målsättning och strategisk önskan har sakteligen materialiserats i samma svepande rörelse. Studs för studs har ringmönster efter ringmönster skapats, bildat vågor som bryts mot varandra och slutligen fått en bild att framträda.

Det gäller som så ofta hos oss om en kombination av att arbeta smartare, få resurser som av tillväxten alltid är för knappa att räcka längre och att definiera några grundförutsättningar för det bolag vi vill vara i framtiden.

Just den här gången handlar det om nätverk och säkerhet när allt fler hos oss reser massor och arbetar från platser dit våra inre nätverk och tekniska skyddsvallar inte når.

Visst, det traditionella svaret är vpn eller andra former av kontrollerade hål i säkerhetslösningarna. Samtidigt betyder sådana lösningar att vi bygger a- och b-lag. Inne och ute. Full access och begränsad. Och med skillnaderna följer krånglet för användarna att förstå olikheterna och den nödvändiga kunskapen hur man hoppar mellan tuvorna.

Vår nya tankelek har gått ut på att sudda ut skillnaden mellan ute och inne genom att likställa våra vanliga arbetsplatser med flygplatser, fik och hemmakontor. Ändra spelreglerna. Inte genom att höja säkerheten i alla nätverksuttag på hela planeten, utan genom att anpassa den på våra kontor.

Anpassa ska nu inte tolkas som att okontrollerat sänka säkerheten. Men med trenden Bring Your Own (som jag helhjärtat stöttar och arbetar för att göra så smärtfri som möjligt) följer som en direkt nödvändighet att faktiskt betrakta kontoren som vilken öppen hotspot som helst.

Steget blir sedan inte långt till att se alla företagsägda datorer på samma sätt som privata eller kontorsnätverk på samma sätt som hemnätverk.

Vi har redan rullat ut en ny generations accesslösningar som ger alla kollegor fin flexibilitet i arbetet under parollen "Access to everything from anything, anywhere!". Nu är det dags att ta nästa steg med en ännu mer förkortad kravbild: "One network".
blog comments powered by Disqus