Rösten från de skrämda

Den svenskspråkiga delen av internet är placerad i drivhus. De senaste månaderna - kanske egentligen det senaste året - har den gödsel som Telia, Tele2 och de andra abonnemangsföretagen tillför i form av marknadsföring börjat göra nytta. Köerna ringlar långa framför porten till det eskapismens, skennyttans och månghövdade enfaldens rike som kallas internet.

Skenjämlikhet
Häpnadsväckande nog behandlas alla lika. Alla som kommit in, vill säga - resten ignoreras totalt, men bland dem som krånglat sig in finns en skenjämlikhet, en rättvisa som nästan kan se äkta ut. Antagligen beror det på anonymiteten. På att opersonligheten tagit ännu ett stort steg framåt i strävandet efter den optimala och slutgiltiga livsparadoxen: kontakt genom isolering, närhet genom frånvaro och mångfald genom enkelspårighet.

Är verkligen datorer, om än i ett världsomspännande nätverk, lösningen på våra, mänsklighetens, problem? Kan vi ens tro att slutet på vår sociala stegklättring, målet i vår strävan att uppnå mellanmänskligt nirvana, går genom något så opersonligt som datorer och inte längre genom social interaktion som vanligt, simpelt umgänge.

Eller kan det vara så illa att vi helt har missat poängen med internet, att vi bara är på väg att åstadkomma ett globalt nördvana, som serietecknaren Scott Adams låter sin ingenjör Dilbert drabbas av.

Nördvana för alla, ropar också reklamen. Gödslet som ska driva upp färdigruttnade tomater med tillhörande kalkoner ur den svenska folkmyllan.

Och det är lätt att sälja, för reklamen är mördande - kom och köp konserverad gröt.

Porr och rasism
Vad får man då för pengarna?

Ja, det finns väl mer än barnporr och nazistpropaganda, får man hoppas. I och för sig är väl porr och rasism just vad internet handlar om. Olagliga och perversa saker som borde förbjudas för vanligt folk.

Förbjudas och censureras.

Censur!

Vad händer om sådant material kommer i fel personers ägo? En nakenbild kan göra stor skada; tänk om brösten faller i fel händer!

Censur är svaret för den civiliserade världen, tveken icke om detta ärade med- och motborgare.

Vad som behövs är en statlig myndighet som noggrant och sakligt granskar alla nazist- och porrsidor så att vi hedervärda svenskar kan sluta oroa oss för denna vanvettiga nymodighet som borde gå under namnet interrornet och ingenting annat.

Ned med allt!

En stilla kommentar
Låt mig kovända. Raderna ovan uttrycker som ni förstår inte helt undertecknads åsikt - de tjänar bara som exempel på en debatt som blir allt mer besinningslös. Censurivrare anser att världsordningen som vi nu känner den är hotad av internet.

Flera länder har hållit med. I Singapore försöker staten till exempel begränsa medborgarnas tillgång till vissa - av staten - förbjudna hemsidor. Varje gång någon försöker besöka en hemsida kontrolleras adressen mot en förbjuds- och censurlista via statliga kontrolldatorer. Vill man till en förbjuden hemsida kommer man inte fram. Rimligtvis betyder detta att Singapore har en statlig myndighet som ägnar sig åt något så absurt som att kartlägga sex och annat Singaporefientligt material på internet.

Detta kan aldrig hända i Sverige, säger ni kanske.

Kanske inte i den utsträckningen, men flera ledande svenska leverantörer har redan valt att helt stryka vissa av Usenets diskussionsgrupper (de så kallade nyhetsgrupperna). Deras abonnenter får alltså enbart tillgång till ett urval av internet. Ett urval som företaget har gjort. I Sverige. Idag.

Så håll hårt på er rätt att ha en åsikt och kräv det självklara: rätten att själv välja vad ni förolämpas och tar illa upp av. Att andra gör det valet är en ren förolämpning mot en av vår demokratis viktigaste principer.

Adresser
http://www.jmk.su.se/dig/ (Svenska grävande journalisters hemsida.)

http://www.dd.chalmers.se/~niky/telia/telia.html (En debatt om risken med Telias fortsatta monopolställning.)

http://info.isoc.org/guest/zakon/Internet/History/HIT.html (En kortfattad och överskådlig översikt över Internets utveckling och ursprung.)

http://www.openstore.com/posters/ (Amerikanska propagandaplanscher från andra världskriget.)

http://www.mojones.com/ (Samhällskritiskt magasin för undersökande journalistik i USA.)

http://www.utne.com/(Ett undergroundkultirens magasin.)

http://www.adultlinks.com/ (Som Yahoo men för internets avkläddare avdelningar.)
blog comments powered by Disqus