Kreativ sälta

Jag bekänner mig till den mörka sidan. I ett högteknologiskt spetsföretag som Axis är jag nästan ensam om att njuta den förbjudna lasten: jag är Macanvändare.

För min del började det redan på åttiotalet. Det är ingen ursäkt, men möjligen en förklaring. Giftet sitter i.

Under perioder har jag försökt leva som en datoriserad motsvarighet till Fantomens Mr Walker – som en vanlig man med PC. Mina korta flirtar med Windows slutar emellertid förr eller senare alltid med samma spöklika händelse: mappen från helvetet öppnar sig själv varje gång jag startar datorn.

Det låter som en struntsak, men för min del är det öppnade fönstret ett oöverstigligt berg. Hur jag än stänger mappen finns den kvar en omstart senare. Som en odödlig demon från andra sidan skärmen hånar den mig.

– Du förstår mig inte, säger den.

Så rätt den har. Så jag återvänder till min Mac med samma harmoni som julaftons Ferdinand alltid till slut hamnar under sin korkek. I Macen förblir stängda fönster stängda. Ingen demon i den burken inte.

Mina seriösa försök att leva med Windows ger mig alltid samma utomkroppsliga upplevelse: känslan att Dilbert är en dokumentär.

Jag ska inte göra mig lustig över sådant som är självklart för andra. Även en Mac kan vara obegriplig för den som inte har åratals erfarenhet, och hemligheten bakom att kunna arbeta med datorer i blandade nätverk är att vända andra kinden till. Det märker jag tydligt i en organisation full av tekniska experter, där kraven på datorer varierar och det mest gemensamma önskemålet är personlig valfrihet.

En modern organisation som vill vara kreativ måste helt enkelt få spreta lite. Spretet är den lilla orenhet som kan göra skillnad mellan bly och guld.

Kemister vet detta. Riktigt rent vatten kan ibland ha svårt att frysa; det underkyls till temperaturer under noll grader men är ändå flytande. Tillsätter man så någon liten orenhet, någon liten kristall av exempelvis salt, fryser allt omedelbart.

Det är likadant med kreativitet. Riktigt homogena miljöer lyfter inte. En organisation behöver sina spretiga saltkorn och störande element.

Den helige Franciskus av Assisi visste detta när han sammanfattade varje IT-avdelnings största utmaning i några enkla rader omkring år 1200: Gud, giv mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.
blog comments powered by Disqus