Måste en civilingenjör kunna skriva?

Skrivlusten och förmågan att uttrycka sig är viktig i alla branscher. Oavsett vad man sysslar med måste man kunna föra ut sitt budskap på ett attraktivt och korrekt sätt. Det är lätt att få en enkel sak att låta svår, en strukturerad plan att verka rörig och ett säkert projekt att verka livsfarligt. Utmaningen och konsten är i stället den raka motsatsen: att få det svåra enkelt, det komplexa överblickbart.

Makten i samhället ligger inte längre hos de fackkunniga. Dagens makthavare är i stället de som behärskar och kontrollerar kommunikationsmetoderna.

Starkt förenklat kan man säga att det är den tydliges rätt att bli trodd - den som framstår som begriplig och klar når lättare ut med sitt budskap än den som varken förmår att sålla eller förklara.

Det handlar om att föra ut den kunskap man har - att göra den begriplig, trovärdig och åtråvärd. Informationen måste vara lätt att förstå, svår att misstolka och framför allt korrekt. Kraven är höga.

Visst måste han det!
Det finns många sätt att förstöra beskedet om ett gott resultat. Man kan använda felaktiga faktauppgifter, vinkla informationen så att mottagaren missförstår syftet eller helt enkelt använda ett språk som ingen förstår eller orkar läsa.

För att undvika liknande problem följer många det gamla rådet skomakare bliv vid din läst. Man förblir inom sin profession och kommunicerar bara med de sina.

Så fort man vill bryta genom kompetensbarriären får man emellertid problem: hur förklarar man för någon som lever i en annan begreppsvärld?

En sanning i sammanhanget är att det skrivs för mycket. En annan är att väldigt lite blir läst. Den kanske främsta anledningen torde vara att språket ses som allmängods, en nedärvd och lagskyddad förmåga.

Tyvärr är det inte så - förmågan att formulera sig behöver underhållas, precis som all annan kunskap.

Vill man kommunicera med omvärlden måste man alltså anställa yrkesmän.

Vem ska man välja?
En skrivbegåvad men inte fackkunnig journalist gör naturligtvis fel ibland - hur ska man kunna göra annat om man inte förstår sammanhangen? Å andra sidan behöver inte en specialist i ett ämne vara pedagogiskt eller språkligt lagt, vilket i sin tur lätt leder till missförstånd - texten blir helt enkelt för svår.

Slarvigt formulerade texter förtar sakinnehållets trovärdighet, och blir i värsta fall både obegripliga och oläsbara. Motsatsen - välformulerade texter med faktafel - är självfallet inte heller trovärdiga. Och hur mycket nytta gör egentligen en obegriplig eller felaktig text?

Information som inte når fram måste betraktas som information som aldrig har lämnats. Information som vilseleder kan dessutom vara direkt skadlig.

Det är för att undvika detta en civilingenjör behöver kunna skriva - och det är därför ni behöver skrivande civilingenjörer.