Kill your darlings

Varje dag, månad och arbetsår måste i någon mån ses som ett vitt papper – inte mallat och inrutat utan med plats att börja om. Det måste finnas plats att se samma sak från nya perspektiv, att obundet av tidigare förutsättningar och lösningar hitta den bästa lösningen där och då. Det måste kort och gott finnas plats att ifrågasätta tidigare landvinningar hur bra och viktiga dessa än är.

I bästa fall är den befintliga lösningen fortfarande bra, men med varje ny dag, ny månad och nytt år kommer också nya omständigheter och förutsättningar som ibland kräver att invanda rutiner ändras. På Axis heter förändringsmotorn tillväxt, men för andra företag kanske den heter rationalisering, nyanställning eller outsourcing. Med nya omständigheter kommer också behov av nya lösningar, även på områden som inte primärt berörs utan fungerar bra, kanske sedan länge.

"Kill your darlings" är ett råd de flesta skribenter, författare och journalister får. Det betyder i korthet att man måste våga ta bort det som är lysande men som förstör – eller inte bidrar till – helheten. Det är ett precis lika gott råd till alla oss som försöker effektivisera våra företag en systemstöttad process åt gången.

Kill your darlings. Våga ifrågasätta även dina favoriter bland lösningar i ljuset av den situation ni befinner er i – inte den ni befann er i när lösningen togs fram. Är de bra måste de tåla granskning, och även för sin tid lysande lösningar blir så småningom frånåkta av omständigheter som gör dem obsoleta. Det betyder inte att de alltid varit fel – bara att det är fel att försvara dem längre än nödvändigt. Vi måste emellertid våga förändra medan tid är. Risken är annars att vi från IT-håll försvarar lösningar som är rätt men för ett helt annat företag än vårt eget.

2007 har just börjat. För mig är det bara ett i raden av tecken på att jag ska in i min egen verksamhet och ompröva mina egna favoriter bland landvinningar mot det bolag vi är idag och vill vara om ett år. Håller det fortfarande för tillväxten? För nyanställda? För kontor på andra sidan jorden? För nätverk som krånglar på 2007 års sätt? För ny logik i affärsmodellen?

Om inte vill jag vara den första som vet det.

Vill du läsa på din iPad?

Längre texter är inte lika kul att läsa på webben men lämpar sig alldeles utmärkt för surf- eller läsplattor. Böckerna nedan ligger på iTunes Bookstore och går att läsa på en iPad, iPhone eller iPod touch.

Läs och ha kul – jag hade kul när jag skrev dem!

mvh

/Jonas