Pappakrönikor


Jag önskar innerligt att jag hade skrivit fler krönikor från denna den underbaraste och besvärligaste tiden i livet: småbarnsåren. Båda krönikorna är skrivna för tidningen Föräldrar & Barn.

Läs och le!

Länkar till texterna finns till vänster.